Essential OIL

Essential OIL

Synergy Essential Oil
نمایش سریع
سفارش (10)

Synergy Essential Oil

74,000تومان

اسنشیال اویل ها روغن هایی هستند 100% طبیعی برگرفته از قسمتی از گیاه(ریشه،ساقه،برگ...) که از روش تقطیر به دست می آیند. این روغن ها بسیار ارزشمند بوده و دارای خواص درمانی بسیاری هستند و استشمام آن ها میتواند سبب آرامش و تسکین و یا بهبود وضعیت روحی و رفع افسردگی گردد.از آنطرف اسانس ها روغن هایی کاملا شیمیایی بوده که در محیط آزمایشگاهی ..

Tranquil Essential Oil
نمایش سریع
سفارش (19)

Tranquil Essential Oil

88,000تومان

اسنشیال اویل ها روغن هایی هستند 100% طبیعی برگرفته از قسمتی از گیاه(ریشه،ساقه،برگ...) که از روش تقطیر به دست می آیند. این روغن ها بسیار ارزشمند بوده و دارای خواص درمانی بسیاری هستند و استشمام آن ها میتواند سبب آرامش و تسکین و یا بهبود وضعیت روحی و رفع افسردگی گردد.از آنطرف اسانس ها روغن هایی کاملا شیمیایی بوده که در محیط آزمایشگاهی ..

Freshen Breath Essential Oil
نمایش سریع
سفارش (6)

Freshen Breath Essential Oil

76,000تومان

اسنشیال اویل ها روغن هایی هستند 100% طبیعی برگرفته از قسمتی از گیاه(ریشه،ساقه،برگ...) که از روش تقطیر به دست می آیند. این روغن ها بسیار ارزشمند بوده و دارای خواص درمانی بسیاری هستند و استشمام آن ها میتواند سبب آرامش و تسکین و یا بهبود وضعیت روحی و رفع افسردگی گردد.از آنطرف اسانس ها روغن هایی کاملا شیمیایی بوده که در محیط آزمایشگاهی ..

Evergreen Essential Oil
نمایش سریع
سفارش (5)

Evergreen Essential Oil

76,000تومان

اسنشیال اویل ها روغن هایی هستند 100% طبیعی برگرفته از قسمتی از گیاه(ریشه،ساقه،برگ...) که از روش تقطیر به دست می آیند. این روغن ها بسیار ارزشمند بوده و دارای خواص درمانی بسیاری هستند و استشمام آن ها میتواند سبب آرامش و تسکین و یا بهبود وضعیت روحی و رفع افسردگی گردد.از آنطرف اسانس ها روغن هایی کاملا شیمیایی بوده که در محیط آزمایشگاهی ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)